CORBES DE MES DE UN RADI AMB TRAM RECTE

 
En el nostre afany de superació i d'oferir un producte de qualitat,
ens hem especialitzat en aquest tipus de corbes.

Encara que al principi solament fabricàvem les corbes de mig punt amb tram recte, d'una peça.

Ara fabriquem qualsevol corba de més d'un radi amb tram recte:
El·líptiques rebaixades, el·líptiques peraltades, tranquil o altres.

 
Aquestes corbes han de fer la mateixa amplària
en la part superior i en la inferior.
Això és molt difícil treballant al mil·límetre.
Abans resultava més fàcil en realitzar la corba d'una banda
per després ensamblar-li els trams rectes,
però el resultat final no ens agradava.
Tots els perfils, en ser corbats tenen deformacions i torsions,
en ensamblar un perfil corbat amb una altra recte,
a part de veure's el tall o enpalm entre ells,
podien quedar arestes que eren antiestétiques i
podien resultar perilloses en la neteja de la peça.
Quedant quatre talls, dos a dalt en la corba i dos en la part inferior.

 
Després d'anys gaudint del nostre treball i intentant superar-nos dia a dia
hem aconseguit suprimir els talls superiors,
quedant solament els inferiors.

En la fabricació d'aquesta finestra
el client va voler que sigues de dues fulles,
encara que també la podem fabricar
d'una sola fulla.

 
Això solament és possible si el desenvolupament de la corba
amb els dos trams rectes laterals no supera la longitud de 6 o 6,5 metres,
que és la mesura que solen tenir les barres de perfil.
Si se supera aquesta mesura ho solucionem amb un tall en la part superior,
fabricant la peça en tres parts i quedant tres talls.

 
Ens omple d'orgull i satisfacció l'haver participat en les reformes de desenes d'edificis històrics
i també d'importants edificis modernistes amb aquest tipus de corba.
Un producte artesanal de molta qualitat.

 
TIPUS DE CORBA