TRAÇAR UN ARC EL·LÍPTIC I EL-LIPSE

 
HOLA , SOC MIQUEL ÀNGEL LÓPEZ I HEM DEDICO AL CORBAT D'ALUMINI
HI HAN VARIES MANERES DE TRAÇAR UN ARC EL·LÍPTIC
PER A MI , AQUESTA ES LA MES SENZILLA
MÈTODE DEL JARDINER :

 
 
TENIM EL MARC RECTILINI
A I B SON ELS PUNTS ON COMENÇARÀ
L´ARC EL·LÍPTIC
ES POT FER A L´ ALÇADA QUE ES DESITGI
C ES JUST LA MEITAT ENTRE A I B .

 
AMB CENTRE EN C
AMB AJUDA D´ UN COMPÀS O AMB EL METRE
ES BUSQUEN DOS PUNTS
LA MIDA ES LA MEITAT DE LA DISTANCIA
ENTRE A I B .

 
SURTEN ELS PUNTS D I E
EN ELS QUALS CAL CLAVAR
DUES PUNTES O XINXETES
AGAFAR UN CORDILL QUE LA SEVA LONGITUD
SIGUI LA DISTANCIA ENTRE A I B
ENGANXAR AMB UN NUS CADA EXTREM
UN A D I L´ ALTRE A E
AMB UN LLAPIS TENSAR EL CORDILL
A D´ ARRIBAR AL PUNT C
EL CORDILL SERIA LA LINEA VERDA .

 
SOLAMENT CAL ANAR DESPLAÇANT EL LLAPIS
VIGILANT DE QUE EL CORDILL ESTIGUI TIBANT
I JA TENIM L´ ARC EL·LÍPTIC
LA LINEA MARRO
QUE PASSA PER ELS PUNTS A B I C
DONANT LA VOLTA SENCERA
TENIM L´ EL-LIPSE COMPLETA .

 
AQUÍ ES POT APRECIAR MES FÀCILMENT
EL MARCAT
EL PUNT VERMELL ES EL LLAPIS .

 
 TORNAR A PLANTILLES