COM TREURE PLANTILLES
En aquesta secció expliquem com treure una plantilla del buit d'obra on va a anar instal·lada la finestra o porta,
per facilitar la seva posterior fabricació.
Les plantilles es poden realitzar en fusta, cartró o altres materials, d'una peça o vàries.
( en el cas que siguin vàries, és necessari indicar la posició entre elles per no col·locar tortes en la posterior fabricació de la peça ).
Les finestres tipus ull de bou circulars no es necessita plantilla per a la seva fabricació, solament es necessita la mesura del buit de l'obra.
En el cas que la finestra sigui el·líptica o ovalada, sí és necessari realitzar una plantilla del buit d'obra.

 
Si la corba a realitzar és de segment de circumferència
( com es mostra a la figura de l'esquerra )
no és necessari realitzar la plantilla si estem segurs
que tota la corba té el mateix radi, en aquest cas necessitem :
-El radi de la corba i l'amplària total o desenvolupament.
o
-Amplària total i altura en el centre de la corba.

En el cas que no estiguem segurs que és d'un sol radi de 
circumferència, és millor realitzar una plantilla del buit d'obra i
si pot ser uns 20 cm. dels laterals o potes.
Donant també les mesures d'amplària, altura de laterals
i altura total a centre de corba.
Indicar també si la plantilla és vista interior o exterior,
( si el que aguantava la plantilla estava a fora de la casa
i el que marcava a l'interior, la plantilla és vista interior ).


 
En la figura de l'esquerra es mostra una corba el·líptica rebaixada amb tram recte,
en aquest cas sempre és necessari realitzar una plantilla del buit d'obra.
Donant també les mesures d'amplària, altura de laterals
i altura total a centre de corba.
Indicar també si la plantilla és vista interior o exterior,
( si el que aguantava la plantilla estava a fora de la casa
i el que marcava a l'interior, la plantilla és vista interior ).
Uns exemples:

 
 COM TRAÇAR EL-LIPSE