CORBA TUMIDA

ÉS UNA CORBA OJIVAL QUE TÉ ELS CENTRES DELS ARCS PER SOBRE DE LA LÍNIA D'ARRENCADA .
SÓN LA VERSIÓ DE LA CORBA DE FERRADURA EN L'ESTIL GÒTIC .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA ) . 
 
 
 

TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI