CORBA TREBOLADA

CORBA FORMADA PER LA INTERSECCIÓ DE TRES CIRCUMFERÈNCIES D'IGUAL RADI .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA ) .


TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI