CORBA DE TRANQUIL O RAMPANT

TAMBÉ ÉS CONEGUT PER ALTRES NOMS COM ARC VERMELL , BOTAREL O COLL DE GANSO .
ÉS UNA CORBA EL·LÍPTICA ASIMÈTRICA O SIGUI AMB ELS PUNTS D'ARRENCADA A DISTINT NIVELL ,
SOL CONSTAR DE DOS RADIS I ÉS MOLT UTILITZADA EN CONTRAFORTS I BUITS D'ESCALA .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA ) .
ES POT FABRICAR COM A FIX , FIX I FULLA , D'UNA FULLA , DE DUES FULLES ,
FIXOS ALS COSTATS I FULLA EN EL MIG , FIX EN LA PART CORBA I FULLA A SOTA O COM VOSTÈ VULGUI .


TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI