Sabadell 4-2011
-Diverses finestres el·líptiques rebaixades amb tram recte en color blanc i amb trencament de pont tèrmic.
A la foto de l'esquerra i les dos inferiors es poden veure les finestres
de fusta abans de ser canviades per les d'alumini.
 
-En les fotos inferiors es pot veure la fabricació en taller.
-Col·locació de vidres.
-A la foto inferior es poden veure algunes peces carregades en el camió per al seu posterior trasllat a la casa del client.
-En les fotos inferiors es pot veure l'obra una vegada finalitzat el muntatge i mancant el pintat de les parets.

Treballs realitzats

P└GINA D'INICI