Sabadell 3-2011
-Finestra tipus secció de circumferència de tres fulles practicables, amb registre de persiana en la part superior en ral especial.
A la foto de l'esquerra es pot veure la finestra
abans del seu trasllat a casa del client.
-En les fotos inferiors es pot veure la finestra, una vegada finalitzat el muntatge.

Treballs realitzats

P└GINA D'INICI