1-2011
-Finestra el·líptica rebaixada amb fix en la part corba i una fulla oscil·lobatent en la part inferior en lacat blanc.
-A la foto superior es pot veure la plantilla en cartró per a la fabricació.
En aquest tipus de finestres és molt important en fer la plantilla, a part de la corba dibuixar també un tram recte de més de 20 cm. dels laterals,
indicant després l'altura total de la finestra i si la vista és interior o exterior,
( si el que aguantava el cartró estava fora de la casa i el que marcava a l'interior; és vista interior ).
-A la foto inferior es pot veure la finestra en taller mancant col·locar els vidres.
En les fotos inferiors es pot veure la finestra, una vegada finalitzat el muntatge.
Treballs realitzats

PAGINA DE INICIO