Pedro y Montse 12-2010
-Dues finestres i una porta de mig punt amb perfils d'alumini amb trencament de pont tèrmic en imitació fusta.
-En les fotos superiors es poden veure els tancaments abans de lliurar-los al client.
-En les fotos inferiors es poden veure les dues finestres i la porta, una vegada finalitzat el muntatge.
Detalls
-A la foto superior, detall del tancament en l'arc d'obra vista.
-En les fotos inferiors, detall dels accessoris pintats en un color similar a la fusteria.
Abans només s'utilitzaven els accessoris blancs per a tancaments blancs i negres per a la resta; ara es pinten del color corresponent al tancament,
(excepte en colors imitació de fusta en els quals es busca un color aproximat).
Treballs realitzats

P└GINA D'INICI