CORBA MULTIBOLADA

TAMBÉ ANOMENADA ANGELADA ,
ESTA FORMADA PER LA INTERSECCIÓ DE CINC CIRCUMFERÈNCIES D'IGUAL RADI .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA ) . 
 
 
 

TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI