CORBA DE MIG PUNT

Aquesta corba és mitja circumferència,
és per això que per a la seva fabricació solament necessitem amplària per alçada.

Es pot fabricar solament la corba o amb trams rectes laterals.
Si hi ha dubtes que el buit d'obra sigui ben fet és millor treure plantilla.
Es pot fabricar com a fix, fix i fulla, d'una fulla, de dues fulles, fixos als costats i fulla enmig o com vostè vulgui.


Uns exemples en imitació fusta tipus pi nus,
on en les parts corbes seran fixes,
per a l'interior col·locar fulles i portes rectangulars.
En les fotos superiors es poden veure:
-En la primera, 2 finestres en imitació fusta
mancant vidres i llistons.
-En la segona, les fulles amb els vidres ja col·locats.
A la foto de l'esquerra, els marcs ja carregats en el camió per al  seu trasllat a l'obra.
-A la foto inferior es pot veure el treball finalitzat.
 
TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI