CORBA DE GOLA O ESCOCESA

ENCARA QUE LA CORBA DE GOLA I L'ESCOCESA
SÓN DIFERENTS PELS CENTRES DELS RADIS EN EL TRAÇAT ,
LES ENGLOBEM EN EL MATEIX APARTAT .
ÉS UNA CORBA CONOPIAL EN LA QUAL
ELS ARCS INFERIORS SÓN CONVEXS I ELS SUPERIORS CÒNCAUS .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA ) . 
 
 
 
 
 

TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI