CORBA FESTONEJADA

LA CORBA FESTONEJADA SENZILLA ESTA COMPOSTA PER DOS ARCS CONVEXS DE QUART DE CIRCUMFERÈNCIA .
ES POT FER PER SÈRIES D'ARCS FORMANT ONDULACIONS O FESTONS .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA ) . 
 
 
 
 
 

TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI