CORBA DE FERRADURA

ÉS UNA CORBA FORMADA PER UN ARC DE CIRCUMFERÈNCIA DE MES DE 180 GRAUS ,
EL CENTRE DELS QUALS ES TROBA PER SOBRE DE LA LÍNIA D'ARRENCADA .
ÉS CARACTERÍSTICA DE L'ARQUITECTURA VISIGODA I ÀRAB EN ESPANYA .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA ) . 
 
 
TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI