CORBA EL·LÍPTICA REBAIXADA

Aquesta corba és mitja el·lipse (és una corba progressiva),
però la simplifiquem a tres radis, cinc radis i de vegades a set radis.
A partir de cinc radis es denomina carpanell, però l'englobem en corba el·líptica.


 
Es pot fabricar solament la corba o amb trams rectes laterals, segons el cas.
Fabriquem la corba amb trams rectes laterals d'una peça,
sempre que la longitud total (tram recte+corba+tram recte)
no excedeixi de 6 o 6,5 metres, que és la longitud d'una barra de perfil.
Aquest tipus de corba s'ha convertit en una de les nostres especialitats,
visiti:CORBES DE MES DE UN RADI AMB TRAM RECTE
També fabriquem l'el·lipse completa com un ull de bou, visiti ulls de bou:ULLS DE BOU
Si vol saber com traçar un arc el·líptic o una el·lipse, visiti:TRAÇAR EL-LIPSE
Es pot fabricar com a fix, fix i fulla, d'una fulla, de dues fulles, fixos als costats i fulla enmig o com vostè vulgui.

 
TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI