CORBA REBAIXADA O DE SEGMENT

Aquesta corba és una secció de circumferència, tota la corba té el mateix radi i és simètrica.
Però en la pràctica això no sempre és així i en l'obra es fa molt difícil saber si té més d'un radi.
Per això es fa imprescindible treure una plantilla, indicant si s'ha traçat des de l'interior o l'exterior de l'obra.

Es pot fabricar com a fix, fix i fulla, d'una fulla, de dues fulles, fixos als costats i fulla enmig o com vostè vulgui.

 
TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICIO