ARC RECTILINI CONVEX

MARC EN ANGLES RECTES ON ELS CANTONS S'HAN CANVIAT PER UN QUART DE CIRCUMFERÈNCIA
QUE POT SER DEL RÀDI QUE ES VULGUI . EL RÀDI S'HA TRAÇAT AMB CENTRE EN ELS CANTONS .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA ) .
ES POT FABRICAR COM A FIX , FIX I FULLA , D'UNA FULLA , DE DUES FULLES ,
FIXOS ALS COSTATS I FULLA EN EL MIG , FIX EN LA PART CORBA I FULLA A SOTA O COM VOSTÈ VULGUI .

  
 
 
 
 

TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI