ARC RECTILINI CÒNCAU

MARC EN ANGLES RECTES ON ELS CANTONS S'HAN CANVIAT PER UN QUART DE CIRCUMFERÈNCIA
QUE POT SER DEL RÀDI QUE ES VULGUI .

TREURE PLANTILLA ( EN CARTRÓ O FUSTA )
ES POT FABRICAR COM FIX , FIX I FULLA , D'UNA FULLA , DE DUES FULLES ,
FIXOS ALS COSTATS I FULLA EN EL MIG , FIX EN LA PART CORBA I FULLA A SOTA O COM VOSTÈ VULGUI . 
 
 
 
 
 
 

TIPUS DE CORBA
PAGINA DE INICI